Poskytujeme individuální respektující výuku vedenou profesionálními průvodci s mnohaletou praxí a důrazem na laskavý přístup k rozvoji talentů každého jednotlivce. Zázemí Lesního klubu Andělská máme v celoročně obyvatelné jurtě na zahradě rodinného domu v Újezdu nad Lesy u Klánovického lesa s vlastním dětským hřištěm poskytující harmonický rámec pro výuku v naši Soukromé komunitní rodinné mateřské školce s prvky výuky montessori inspirované myšlenkou lesních školek fungující na principu lesního klubu s více než 15 letou tradicí.  


"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

Jan Amos Komenský

Proč právě k nám?

"Jsme držiteli medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost, vysoká kvalita a bezpečnost výuky je u nás Mateřské školce Andělská Újezd na Lesy na prvním místě. Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi, vyučujeme v malých skupinkách. Zázemí školky v jurtě na zahradě rodinné vily v těsné blízkosti Klánovického lesa.", 

zakladatelka a ředitelka školky Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová


Individuální přístup

V Lesním klubu Andělská dáváme důraz na individuální přístup ke každému žákovi, uvědomujeme si, že každý člověk se rodí jako jedinečná bytost se svými talenty, které je třeba rozvíjet a podporovat. 

Pozitivní motivace

U nás ve lesní školce věříme, že empatie, vřelost, vstřícný a pokorný přístup na straně učitele vytváří klidné prostředí, do kterého děti rádi chodí a které prospívá k vytvoření vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli, rodiči... 

Bezpečí

Uvědomujeme si, že nám do školky svěřujete nejcennější poklady svého života. K bezpečí našich žáčků přistupujeme jako vědomý zahradník, který každodenní laskavou péčí podporuje růst poupátek na své zahradě. 

Pobyt v přírodě

Souzníme s myšlenkou lesních školek a klademe velký důraz na pobyt našich dětí venku v přírodě. Často v mateřské školce využíváme možnosti her na zahradě, v parku či pořádáme výlety do lesa. 

Prvky Montessori

Při výuce v Lesním klubu a školce Andělská Újezd nad Lesy pracujeme s principy dle metody Montessori, využíváme heren vybavených pomůckami a hračkami pro tuto metodu. 

Zdravé stravování

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, vhodné prostředí jak v interiéru školky, tak v přírodě, dbáme u nás v soukromé školce na zdravé stravování, učíme se principy ekologie.